Jednotná kontaktní místa/Single Points of Contact

Na tomto místě najdete seznam všech důležitých kontaktních míst/See the list of all important points of contact (listed in English only if required):

 

- Jste příslušným orgánem a obracíte se na nás v souvislosti s odstraněním teroristického obsahu? Jednotné kontaktní místo pro tyto účely najdete zde./Are you a competent authority contacting us regarding the terrorist content removal order? Please see the single point of contact here.

 

- Jste uživatel dotčené zprostředkovatelské služby a chcete se na nás obrátit v souvislosti s Nařízením o digitálních službách, tzv. DSA? Kontaktní místo je zde./Are you an user of respective intermediary services seeking to contact us according to the Digital Services Act, so called DSA? Your dedicated contact point is here.

 

- Jste orgán členského státu EU, Evropskou komisí či sborem pro digitální služby a chcete se na nás obrátit v souvislosti s DSA? Kontaktní místo je zde./Are you an EU Member state authority, European Commision or Board for Digital Services intending to contact us concerning DSA?  Find the respective point of contact here.

 

- V případě ostatních dotazů se na nás neváhejte obrátit přes náš Kontaktní formulář./If you have any other questions, please do not hesitate to contact us via our Contact Form.