Cookies

Použití souborů cookies

Na našich webových stránkách a aplikacích (dále jen „stránky“) používáme cookies a jiné obdobné technologie (dále jen „cookies“). Údaje z cookies nám pomáhají zajistit, aby naše stránky správně fungovaly, umožňují nám zjistit, jak jsou naše stránky navštěvovány, naše služby a produkty využívány. Díky tomu můžeme zlepšovat naše stávající služby, vyvíjet pro Vás služby nové a celkově tak zlepšovat Váš uživatelský zážitek. Můžeme Vám také doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě Vašich preferencí. 

Správcem osobních údajů zpracovávaných na základě našich cookies je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Detailní informace o zpracování osobních údajů získaných na základě cookies naleznete níže v tomto dokumentu.

Upravit či zkontrolovat Vámi provedené nastavení, resp. odvolat souhlas/vznést námitku zpracování můžete prostřednictvím systému na správu cookies. Ten je dostupný v zápatí našich stránek pod odkazem „Nastavení soukromí“ nebo na této stránce. Kliknutím na tlačítko „Upravit nastavení“ opětovně zobrazíte systém na správu cookies a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen).

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Mimo cookies také v některých případech využíváme pro ukládání a přístup k datům tzv. lokální uložiště Vašeho prohlížeče nebo tzv. pixelové tagy (známé také jako web beacons), což jsou malé grafické obrázky umístěné na webové stránce, které mají podobnou funkci jako cookies. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu Vaší návštěvy na naší internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.  

K čemu slouží

Soubory cookie umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a uchování údajů o Vašem nastavení cookies. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt (také označovány jako technické cookies). Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu Vašim preferencím.  

Jak Vás identifikujeme

Údaje ukládané soubory cookies nám nezobrazují Vaše osobní údaje, které slouží k Vaší přímé identifikaci. Nezobrazují nám tedy údaje, z nichž by bylo možno zjistit Vaši totožnost. 

Naše soubory cookie ale identifikují koncové zařízení anonymním ID. Mimo soubory cookies pak může sloužit k Vaší identifikaci, např. IP adresa. IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači, je to adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet. 

Kde cookies využíváme

Registrace a přihlášení

Cookies zjišťují, jestli je uživatel přihlášený nebo ne. 

Na našich stránkách, v současné chvíli jen ve zkušebním režimu, testujeme i novou technologii (zejm. CPEx ID), která reaguje na plánovaný konec cookies třetích stran a mohla by je do budoucna nahradit. Tato nová technologie umožňuje Váš e-mail, se kterým jste si vytvořil účet (služba informační společnosti) na našich stránkách, převést Váš e-mail pomocí dvojího šifrování na automaticky generovaný identifikátor. Možnost užití této technologie, ať už námi či našimi partnery, a účely jejího užití (zejm. se jedná o cílení reklamy) je plně vázáno na Váš souhlas udělený v rámci systému na správu cookies (viz níže, také jako CMP). Pokud tedy vyslovíte souhlas s takovým zpracováním, budeme mít my či naši partneři zapojení v rámci reklamního ekosystému, možnost po Vašem přihlášení do účtu na různých internetových stránkách, rozpoznat ono automaticky generované ID a na toto ID i případně cílit reklamu. Z důvodu zajištění ochrany Vašich údajů jsou tedy jakékoliv údaje zpracovávané v rámci této technologie následně vázány na výše uvedené ID vytvořené pomocí dvojího šifrování a nejsou tedy jakkoli spojovány s Vašimi přímo identifikujícími údaji (např. e-mail, telefonní číslo, jméno atp.).

Osobní nastavení stránky

Cookies uchovávají informace o Vašem nastavení provedeném ve službách na stránce, pokud stránka takové nastavení umožňuje. Při opakované návštěvě tak nemusíte vše nastavovat znovu.

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics, Netmonitor nebo Hotjar nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli obsahově spokojeni.

Pro měření návštěvnosti a optimalizaci výdeje reklamy (technický výkon a ergonomie) na našich webových stránkách používáme i nástroj Matomo, a to na základě našeho oprávněného zájmu (bez Vašeho souhlasu) v souladu se stanoviskem Francouzského dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů k tomu nástroji. I z tohoto měření se však máte možnost odhlásit, a to na této stránce, kde stačí zrušit/smazat zaškrtnutí políčka označeného „You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.“ 

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení takzvaných segmentů, neboli Vašich preferencí, případně též Vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve Vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce, sdružení CPEx). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení Vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah, jaký Vás zajímá. 

Platby

Při online platbě ukládáme do cookies pouze parametry nezbytné pro správné fungování platby. Žádné konkrétní informace o bankovním účtu nebo kartě, které při transakci uživatel používá, nemáme.

Soutěže a ankety

Pro správné a poctivé fungování anket a soutěží nám cookies pomáhají uchovat informace o hlasování uživatelů.

Soubory cookies

 • na našich stránkách

Přehled cookies používaných na našich stránkách ať už naší společností nebo některých  třetích stran, kterým umožňujeme vložení cookies na na naše stránky najdete zde.

 • na stránkách jiných subjektů

Přehled cookies používaných naší společností na stránkách provozovaných jinými subjekty, typicky se jedná o vydavatele, jež naše společnost při prodeji reklamy zastupuje, najdete zde

 

Systém na správu cookies 

Na námi provozovaných internetových stránkách a rovněž na stránkách provozovaných ostatními členy sdružení CPEx, z.s.p.o. (dále jen CPEx) či na dalších internetových stránkách se můžete setkat s jednotným systémem na správu cookies (dále jen „CMP“). Na našich stránkách Vám zobrazujeme CMP, který je provozován dle pravidel a standardů evropského sdružení pro reklamu (iAB Europe). Více se o tomto systému můžete dozvědět zde https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/. Tento systém je jednotný a vyžaduje od všech jeho členů, tedy i od nás, dodržování stejných pravidel. 

Tento systém Vám umožňuje podrobnější nastavení cookies, resp. povolit cookies a na jejich základě zpracovávané osobních údajů, a to i pro jednotlivé účely či subjekty, které jsou v CMP uvedené (sekce „Zobrazit naše partnery“). Vaše volby v CMP jsou tedy zaznamenány nejen pro nás, ale i pro další subjekty, které se tohoto systému účastní a které jsou transparentně v CMP uvedeny. Jedná se o:

 • partnery, zejm. provozovatele reklamních sítí, kteří jsou buď již registrování v rámci iAB Europe nebo tuto registraci nemají, ale o jejichž užití cookies rovněž informujeme. 
 • další provozovatele internetových stránek v českém prostředí, kteří jsou sdružení v rámci organizace CPEx, mezi něž patří i jiní čeští vydavatele jako my či další provozovatelé internetových stránek v českém prostředí, kteří stojí mimo iAB.

Rozlišení partnerů, kteří se účastní iAB a řídí se tedy účely dle iAB (viz Příloha č. 2 tohoto dokumentu) a subjektů, které stojí mimo iAB a řídí se v případě vydavatelů účely uvedenými v sekci „Zpracování údajů vydavateli“ (viz Příloha č. 1 tohoto dokumentu) naleznete v CMP pod tlačítkem „Zobrazit naše partnery“, kde u názvu každého jednotlivého subjektu, včetně nás jako vydavatele, se zobrazuje tato informace.

Vámi provedené nastavení v systému CMP bude platit nejen na těch stránkách, kde jste nastavení učinili, ale rovněž i na těch stránkách ostatních členů sdružení CPEx a dalších subjektů, které mají rovněž tento systém nasazen. 

Úprava nastavení cookies a jejich výmaz

Vaše nastavení cookies v rámci CMP můžete kdykoliv změnit (tj. odvolat udělený souhlas či vznést námitku vůči zpracování na základě oprávněného zájmu) prostřednictvím odkazu „Nastavení soukromí“ umístěného v zápatí našich stránek nebo na této stránce, prostřednictvím tlačítka „Upravit nastavení“. Opětovně tak zobrazíte CMP a můžete Vaši předchozí volbu upravit (a to i jen pro určitého partnera – tlačítko „Zobrazit naše partnery“ nebo účel, který je vždy v systému náležitě popsán a vysvětlen – v rámci „Podrobného nastavení“).

Pokud se chcete odhlásit i z měření návštěvnosti a optimalizace výdeje reklamy (technický výkon a ergonomie) v rámci nástroje Matomo, pro který není vyžadován Váš souhlas v souladu se stanoviskem Francouzského dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů, máte možnost tak učinit na této stránce, kde stačí zrušit/smazat zaškrtnutí políčka označeného „You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.“ 

Pokud si přejete již jednou uložené cookies smazat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče, obvykle sekce pojmenovaná jako ochrana soukromí či zabezpečení v rámci níž můžete vymazat historii procházení a soubory cookies. Zde najdete odkazy na návody, jak tyto soubory smazat v jednotlivých prohlížečích ChromeFirefoxInternet ExplorerSafari a Opera

Správce osobních údajů a kontaktní údaje 

Správcem osobních údajů z cookies naší společnosti je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 19490, IČ 02346826, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“). 

Kontaktní údaje: 

telefon +420 225 977 111 

e-mail [email protected]

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení Martina Růžičková

telefon +420 225 977 717

e-mail [email protected]

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Údaje uvedené v tomto dokumentu (viz. přehled cookies výše v sekci Naše soubory cookies) budeme zpracovávat s cílem zlepšit naše služby. Vaše údaje zpracováváme za následujícími účely (obdobně jako ostatní vydavatelé z CMP):

 • technický provoz stránek (nezbytné cookies)
 • zlepšování produktů
 • analytika a měření
 • personalizace obsahu
 • personalizace reklamy

Podrobný popis těchto účelů zpracování naleznete v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

Právním základem tohoto zpracování je Vámi udělený souhlas, a to s výjimkou technického provozu stránek. Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat jen k těm účelům, ke kterým jste nám v rámci CMP dali souhlas. Právním základem pro nezbytné cookies, resp. osobních údajů, které na základě těchto cookies zpracováváme, je oprávněný zájem naší společnosti na řádném provozu našich stránek a služeb. Tento oprávněný zájem je výslovně dovolený i ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Za účelem podpory jednoho nebo více účelů – s výjimkou technického provozu stránek - pokud s daným účelem vyslovíte souhlas, můžeme provádět zejm. pomocí pravděpodobnostní metody i následující operace zpracování:

 • kombinování dat získaných offline s daty shromážděnými online
 • určit, že dvě nebo více zařízení patří stejnému uživateli a tato data tak párovat

Podrobný standardizovaný rozpis účelů stanovený iAB Europe pro ostatní partnery v rámci iAB naleznete v příloze č. 2 tohoto dokumentu. Účely iAB Europe za jakými zpracovávají Vaše údaje konkrétní partneři v rámci iAB a právní základ, na základě kterého tak činí (souhlas či oprávněný zájem), určují tito partneři (nikoliv naše společnost) a naleznete je vždy přímo v CMP či v CMP uvedeném odkazu na informaci o zpracování cookies daného partnera. 

Váš souhlas s ukládáním cookies není povinný (k uložení technických cookies není váš souhlas vyžadován). Neudělení souhlasu však může mít vliv na řádné fungování našich stránek a jejich prostřednictvím poskytované služby, vyšší četnost zobrazované reklamy, její relevanci pro Vás či obsah zobrazovaný bez reflektování Vašich zájmů a preferencí. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím CMP, příp. tamtéž vznést i námitku pro ta zpracování osobních údajů, která jsou činěna na základě oprávněného zájmu (s výjimkou nezbytných cookies). Způsob, jakým lze opětovně vyvolat CMP, uvádíme v sekci „Úprava nastavení cookies“ tohoto dokumentu. 

Údaje obsažené v cookies budeme zpracovávat po dobu trvání příslušné cookie (viz. přehled cookies výše).  

Mezi údaje, které zpracováváme, patří také samotná informace o souhlasu nebo nesouhlasu. CMP zakóduje (přeloží) vaše volby do tzv. TC stringu (Transparency and Consent String), což je unikátní alfanumerický kód (viz níže). CMP uloží tento kód do vašeho zařízení (do cookie s názvem euconsent-v2) a zároveň jej sdílí s technologickými partnery, kteří se pak podle vašich voleb řídí. Tzn., že pokud jste v CMP neudělili souhlas například pro Amazon Advertising, nebude tento partner moct využívat vaše identifikátory pro cílení personalizované reklamy apod. Seznam partnerů, se kterými je TC string sdílen, si můžete v CMP zobrazit tlačítkem “Zobrazit naše partnery”.

TC string v zakódované podobě může vypadat např. takto:
CPT3D0APT3D0AAHABBENCACgAP_AAH_AAAAAHfoBpDxkBSFCAGJoYtkgAAAGxwAAICACABAAoAAAABoAIAQAAAAQAAAgBAAAABIAIAIAAABAGEAAAAAAQAAAAQAAAEAAAAAAIQIAAAAAAiBAAAAAAAAAAAAAAABAQAAAgAAAAAIAQAAAAAEAgAAAAAAAAAAABAAAAAgd1AoAAWABUAC4AHAAQAAyABoADmAIgAigBMACeAFUALgAXwAxAB-AEJAIgAiQBSgCxAGWAM2AdwB3gD9AIQARYAtIBdQDAgGsAOoAfIBIICbQFqALzAZIA0oBqYDugAAA.f_gAD_gAAAAA

Vaše osobní údaje budou primárně uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných v členských státech Evropské unie. Někteří externí zpracovatelé, které naše společnost využívá, však mohou být usazeni i mimo území Evropské unie a EHS (včetně USA), či z takového území mít k Vašim údajům vzdálený přístup. Rovněž někteří další partneři, kterým v rámci systému CMP můžete udělit svůj souhlas, mohou být usazení či zpracovávat Vaše údaje mimo členské státy Evropské unie a EHS (včetně USA). Tuto informaci naleznete vždy v CMP v sekci (tlačítko) „Zobrazit naše partnery“, a to konkrétně prostřednictvím odkazu vedoucím na informaci o zpracování cookies konkrétního partnera.

Takové třetí země mohou mít nižší úroveň ochrany osobních údajů, než je v České republice. To může znamenat horší uplatňování Vašich práv podle GDPR, či případně zpřístupnění údajů cizozemským státním orgánům za účelem kontroly a dozoru. Tito partneři však mají přístup jen k nezbytným údajům pro jejich činnost a primárně k údajům, které Vás přímo neidentifikují (nejčastěji bývá uvedeno náhodně generované ID, např. 1234, cookies a další síťové identifikátory, údaje o Vašem zařízení a Vaše volby provedené v cookie liště) a zajišťují i odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem. V takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše). 

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: [email protected], webové stránky: https://www.uoou.cz

 

Příloha č. 1: Podrobný popis našich účelů zpracování

Personalizace obsahu

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určitá témata a budeme se snažit Vám nabízet ke čtení prioritně další články, u kterých budeme předpokládat, že by Vás mohly více zajímat nebo zajímaly osoby s podobnou historií. Segmenty neobsahují řádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav). 

Personalizace reklamy

Na základě Vámi čteného obsahu na našich stránkách si Vás zařadíme do segmentu osob se zájmem o určité skupiny výrobků nebo služeb, případně do odhadnuté věkové kategorie  a budeme Vám zobrazovat reklamu pod naší kontrolou, u které budeme předpokládat, že by Vás mohla více zajímat. Segmenty neobsahují žádné Vaše přímé identifikační údaje (jako je jméno a příjmení či e-mail), ani citlivé informace (např. zdravotní stav). 

Pokud jste či jste byli v minulosti registrovaným uživatelem našich služeb, pak Vám můžeme zobrazovat reklamu týkající se našich služeb v návaznosti na skutečnost, zda jste registrován a jak jste služby využívali.

Tento souhlas bude zahrnovat také techniky retargetingu na stránkách jiných osob, kdy Vám bude možné zobrazovat na těchto stránkách reklamu na naše produkty v návaznosti to, že jste dříve navštívili naše stránky.

Souhlasy pro jiné provozovatele reklamních sítí jsou řešeny v jiné části tohoto dokumentu.

Analytika a měření

Tyto cookies nám pomáhají změřit návštěvnost našich stránek a analyzovat chování jejich uživatelů. Nejsou nijak spojeny s Vašimi přímými identifikačními údaji (jako je jméno a příjmení či e-mail) a slouží nám pouze k tomu, abychom věděli, jak jsou části našeho webu navštěvovány, kolik unikátních uživatelů je navštíví a jakou dobu a kde stráví. 

Zlepšování produktů

Tyto cookies nám pomáhají vylepšit naše stránky. Obvykle jsou nasazovány pouze po omezenou dobu a slouží nám k tomu, abychom lépe pochopili chování uživatelů na našich stránkách. Např. co je na stránkách zaujalo a jak reagovali na jednotlivé prvky stránek. 

Technický provoz stránek (bez možnosti vypnout)

Jedná se o nezbytné cookies, bez nichž by nebylo možné stránky či Vámi vyžádanou službu reálně provozovat. Zahrnují např. technicky nezbytné cookies, vč. cookies zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání Vámi zvolených nastavení (např. oblíbené stránky, jazyková nastavení), cookies nutné pro komunikaci (např. tzv. load balancing cookies), základní cookies pro fungování reklamy (např. omezení počtu zobrazených reklam), cookies pro dodržování podmínek přístupu na naše stránky a základní cookies pro možnost tzv. A/B testování alternativních řešení stránek. 

 

Příloha č. 2: Standardizovaný podrobný popis účelů našich partnerů v rámci systému iAB

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení 

Ve Vašem zařízení se mohou ukládat soubory cookie, identifikátory zařízení nebo další informace nebo k nim ve Vašem zařízená může být umožněn přístup pro účely, které Vám byly sděleny.

Lze: 

 • Ukládat a přistupovat k informacím v zařízení, jako jsou soubory cookie a identifikátory zařízení, o kterých byl uživatel informován. 

Základní nastavení reklamy

Reklamy se mohou zobrazovat na základě obsahu, který prohlížíte, aplikace, kterou používáte, Vaší přibližné polohy nebo typu Vašeho zařízení.

Za účelem základního nastavení reklamy lze: 

 • Používat informace v reálném čase, pokud jde o kontext, ve kterém se bude reklama zobrazovat, k zobrazení reklamy včetně informací o obsahu a zařízení, jako jsou: typ a možnosti zařízení, hlavička User-Agent, adresa URL, adresa IP. 
 • Používat nepřesné údaje o uživatelově geografické poloze. 
 • Kontrolovat četnost reklamy zobrazované uživateli. 
 • Stanovit pořadí, ve kterém se reklamy uživateli zobrazují. 
 • Bránit zobrazování reklamy v nevhodném redakčním kontextu (ohrožujícím značku). 

Prodejci nemohou: 

 • Za pomoci těchto informací vytvářet profily pro personalizovanou reklamu za účelem zobrazení budoucí reklamy bez samostatného právního základu za účelem vytváření profilu pro personalizovanou reklamu.

Pozn.: Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů. 

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Na základě Vašeho chování na internetu může být vytvořen Váš profil, aby Vám mohla být zobrazena relevantní reklama.

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu lze: 

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě. 
 • Kombinovat tyto údaje s dalšími dříve shromážděnými údaji, včetně údajů shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi, za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelova profilu pro použití v personalizované reklamě.

Výběr personalizované reklamy

Na základě Vašeho profilu se Vám může zobrazovat personalizovaná reklama.

Za účelem výběru personalizované reklamy lze: 

 • Vybírat personalizovanou reklamu na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

Vytvoření profilu pro personalizovaný obsah

Na základě Vašeho chování na internetu může být vytvořen Váš profil, a to proto, aby Vám mohl být zobrazován obsah, který je pro Vás relevantní.

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovaný obsah lze: 

 • Shromažďovat informace o uživateli včetně jeho aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, demografických údajů nebo polohy, a to za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah. 
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch získaných napříč webovými stránkami a aplikacemi za účelem vytvoření nebo úpravy uživatelského profilu pro personalizovaný obsah.

Výběr personalizovaného obsahu

Na základě Vašeho profilu se Vám může zobrazovat personalizovaný obsah.

Za účelem výběru personalizovaného obsahu lze: 

 • Vybírat personalizovaný obsah na základě uživatelova profilu nebo jiných dat včetně uživatelovy předchozí aktivity, zájmů, návštěv stránek nebo aplikací, polohy nebo demografických údajů.

 

Měření výkonu reklamy

Výkon a účinnost reklamy, kterou vidíte nebo na kterou reagujete, mohou být měřeny.

Za účelem měření výkonu reklamy lze: 

 • Měřit zobrazování reklam uživateli a jeho reakce na ně. 
 • Poskytovat informace o reklamách, včetně jejich výkonu a účinnosti. 
 • Poskytovat informace o uživatelích na základě dat sebraných v průběhu jejich reakce na zobrazenou reklamu. 
 • Poskytovat informace vydavatelům o reklamách zobrazených v rámci jimi vlastněných kanálů. 
 • Měřit zobrazování reklamy ve vhodném redakčním kontextu (neohrožujícím značku). 
 • Určit procento reklamy, u níž byla příležitost ke zhlédnutí, a dobu trvání takové příležitosti. 
 • Kombinovat tyto informace s dalšími dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi. 

Nelze: 

 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu reklamy bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích.

 

Měření výkonu obsahu

Účinnost a výkon obsahu, který vidíte nebo na který reagujete, mohou být měřeny.

Za účelem měření výkonu obsahu lze: 

 • Měřit zobrazování obsahu uživatelům a jejich reakce na něj, a poskytovat o tom informace. 
 • Poskytovat informace o tom, jak uživatelé na obsah reagovali, a to za použití přímo měřitelných nebo známých informací o uživatelích. 
 • Kombinovat tyto informace s jinými dříve shromážděnými informacemi včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi. 

Nelze: 

 • Měřit, zda a jakými způsobem byly reklamy (včetně nativní reklamy) zobrazeny a jak na ně uživatel reagoval, nemají-li k tomu samostatný právní základ. 
 • Použít poznatky o uživatelích získané z panelu (vzorku uživatelů) nebo podobným způsobem na data o měření výkonu obsahu bez samostatného právního základu za účelem použití výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích

 

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Výzkum trhu lze využít k získání více informací o uživatelích, kteří navštěvují stránky/aplikace a jimž jsou zobrazeny reklamy.

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích lze: 

 • Poskytovat souhrnné informace inzerentům nebo jejich zástupcům o uživatelích, které jejich reklama zasáhla, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací. 
 • Poskytovat souhrnné informace vydavatelům o uživatelích, kterým se v rámci jimi vlastněných kanálů zobrazil obsah a/nebo reklama nebo kteří na obsah nebo reklamu reagovali, a to na základě informací ze vzorku zasažených uživatelů nebo jiných odvozených informací. 
 • Spojovat offline data s online uživatelem pro účely výzkumu trhu pro získávání poznatků o uživatelích, pokud prodejci deklarovali, že přiřazují a kombinují zdroje offline dat. 
 • Kombinovat tato data s jinými dříve shromážděnými údaji včetně těch shromážděných napříč webovými stránkami a aplikacemi. 

Nelze: 

 • Měřit účinnost a výkon reklamy, která se konkrétnímu uživateli zobrazila nebo na niž reagoval, bez právního základu pro účel měření výkonu reklamy. 
 • Měřit zobrazování obsahu konkrétnímu uživateli a jeho reakcí na něj, bez právního základu pro účel měření výkonu obsahu.

 

Vývoj a zlepšování produktů

Vaše údaje lze využít ke zlepšení stávajících systémů a softwaru a k vývoji nových produktů.

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů lze: 

 • Používat informace k vylepšení svých stávajících produktů novými funkcemi a k vývoji nových produktů. 
 • Vytvářet nové modely a algoritmy pomocí strojového učení. 

Nelze: 

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.

 

Zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb

Vaše údaje lze použít k monitorování podvodných aktivit a k jejich prevenci a k zajištění řádného a bezpečného fungování systémů a postupů.

Za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb lze: 

 • Zajistit bezpečný přenos dat. 
 • Odhalovat škodlivé, podvodné, neplatné nebo nezákonné aktivity a předcházet jim. 
 • Zajistit správné a efektivní fungování systémů a postupů včetně monitorování a zvyšování výkonnosti systémů a postupů používaných k povoleným účelům. 

Nelze: 

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu. 

Pozn.: Data shromážděná a použitá za účelem zajištění bezpečnosti, předcházení podvodům a odstraňování chyb mohou zahrnovat automaticky zasílané specifické vlastnosti zařízení pro identifikaci, přesná geolokační data a data získaná aktivním prohledáváním specifických vlastností zařízení pro identifikaci bez samostatného oznámení a/nebo opt-in.

Technické doručení (zobrazení) reklamy nebo obsahu

Vaše zařízení může přijímat a odesílat informace, které Vám umožní zhlédnout reklamu a obsah a reagovat na ně.

Za účelem poskytnutí informací a reakce na technické požadavky lze: 

 • Používat uživatelovu IP adresu k zobrazení reklamy prostřednictvím internetu. 
 • Podle reakce uživatele na reklamu ho odeslat na stránku určenou inzerentem. 
 • Používat IP adresu uživatele k zobrazení obsahu prostřednictvím internetu. 
 • Podle reakce uživatele na obsah ho odeslat na stránku určenou vydavatelem. 
 • Používat informace o typu a možnostech zařízení za účelem zobrazení reklamy nebo obsahu, například k zobrazení reklamy nebo video souboru ve správné velikosti a ve formátu, který zařízení podporuje. 

Nelze: 

 • Provádět v rámci tohoto účelu jakoukoli jinou operaci zpracování údajů povolenou v rámci jiného účelu.